Där människor möts

Policy Personuppgifter

Renströmmen är en mötesplats för möten från 2 till 900 personer. Våra möteslokaler är flexibla och kan enkelt anpassas efter Ditt behov och önskemål, allt från mässor, banketter till mindre grupper i skolsittning

På Renströmmen Restaurang AB arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Denna policy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina uppgifter?

Renströmmen Restaurang AB (556527-2571), Drottninggatan 1, 602 22 Norrköping är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/organisation/du registreras som kund, när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller info på nätet, deltar i någon tävling, köper ett kundkort(frivilligt), deltar i ett event/utbildning som anordnas av oss. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer samt betalningsinformation. Det kan också gälla information om matavvikelser, hjälpmedel eller olika elektroniska identiteter om de kan kopplas till en fysisk person.

I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras endast inom företaget och på företagets datorer och server. All annan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att registrera dig som kund/kontaktperson
 • För att bearbeta dina beställningar, leveranser
 • För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och /eller leverans
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att hantera bokningar av event, utbildningar eller liknande
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev eller annan information/kommunikation
 • För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
 • För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund
 • För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att på verka våra erbjudanden och tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:

 • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
 • Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss
 • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade
 • Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter
 • Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning
 • Avstå från riktad marknadsföring
 • Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig
 • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Personuppgiftsansvarig
Renströmmen Restaurang AB
Drottninggatan 1
602 22 Norrköping
Sverige