Nuvarande ägare

Sionförsamlingen i Norrköping bildades den 4 september 1921 av 45 personer. Församlingens första kyrkolokal låg på Garvaregatan och därefter flyttade man till en fabrikslokal vid Hantverkaregatan 28 där nuvarande Spiralen- varuhuset ligger.

Den nya Pingstkyrkan på Skomakaregatan 4 invigdes så i november 1935. Samtidigt som man finansierade coh genomförde det stora byggnadsprojektet, svarade församlingen samtidigt för en regelbunden utspisning till de många arbetslösa i depressionens Norrköping i mitten på 30-talet.

Under hösten 1994 beslutades om flytt till en ny kyrka i kvarteret Renströmmen.

Bilder syns nedan från om- och tillbyggnation av Renströmmen där många frivilliga insatser gjordes av församlingens medlemar.n

Den 1 mars 1996 invigdes den nya Pingstkyrkan Renströmmen i gammal anrik fastighet. De gamla och vackra lokalerna hade då renoverats på ett pietetsfullt sätt men samtidigt anpassats för att möta de krav som ställs av dagens verksamhet för såväl yngre som äldre. Själva kyrkorummet, som rymmer 900 personer, är en nyuppförd tillbyggnad på fastigheten.

När Pingstförsamlingen tog över 1994 hade byggnaden även omfattande problem med sättningar i stommen. Under den senaste 10-års perioden har delar av byggnaden sjunkit med upp till 700mm. Kallmuren injicerades med betong och över 500 pålar slogs ner till fast berg (35meter). 

År 2004 när grundförstärkningen genomfördes var det en av de första riktigt stora grundförstärkningar som gjorts i Sverige.

Under 2011 gjordes omfattande renoveringsarbeten både på in- och utsidan där bland annat hela fasad restaurerades till sin forna glans, fönstren fick tillbaka sin ursprungliga utseende mm.
Urklippet nedan är från Norrköpings tidningar där man ser hur Renströmmen ser ut i en genomskärning. Tanken med byggnaden var ett levande hus med aktiviteter under hela veckan. Restaurang- och konferensverksamhet under vardagarna och församlingsaktiviteter under kvällar och helger. I huset finns även hyreslägenheter samt hotellrum i de två översta våningarna.